REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Asiakas- ja markkinointirekisteri

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

 

 1. Rekisterinpitäjä

Sähköliike E. J. Lehto Oy

1474248-6

Loimijoentie 4, 32700  HUITTINEN

+358 2 560 1640

asiakaspalvelu@ejlehto.fi

 

 1. Rekisterinpitäjän edustaja

Esa Lehto

esa.lehto@ejlehto.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Sähköliike E. J. Lehto Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen asiakassuhteen perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella. Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen henkilötietolakia noudattaen. Rekisteriä voidaan käyttää myös lakisääteisten ja viranomaismääräysten mukaisten velvollisuuksien hoitamiseen.

 

 1. Rekisterin tietosisältö
 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Muu asiakastieto esim. alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat

Yrityksiltä lisäksi

 • Y-tunnus
 • Käynti- ja toimitusosoite
 • Laskutusosoite
 • Maksuehto
 • Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti

 

Tallennamme rekisteriin rekisteröidyn itsensä antamat tiedot, jotka on saatu verkkosivujemme yhteydenottolomakkeelta, organisaatiomme sähköposteista, puhelimen kautta tai muussa asiakaspalvelutilanteessa esim. myymälässä.

 

 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujemme yhteydenottolomakkeelta saaduista tiedoista. Lisäksi tietoja voidaan kerätä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, väestötietojärjestelmistä, postin osoitetietojärjestelmistä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä tai muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaisten niin edellyttäessä.

 

 1. Tietojen säilyttäminen

Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaan tietoja niin kauan kun se on asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellista. Rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevat tiedot ja oikaista itseään koskevat virheelliset tiedot.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaate

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu palomuurein, viruksentorjunnoin ja salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla.